Vildtbeplantning​

Vildtpakker:

Akkerup Planter kan tilbyde vildtpakker med planter efter vores valg

(se plantelisten nederst på siden).​

1. Pakke á 125 stk.

indeholdende 5 bdt. á 25 stk. fra listen​

2. Pakke á 250 stk.

indeholdende 5 x 2 bdt. á 25 stk. fra listen

3. Pakke á 500 stk.

indeholdende 6-8 sorter fra listen i bundter á 25 stk

I hver vildtpakke vil der være mindst 1 bdt. nåletræer og 1 bdt. højere voksende løvtræer.

Prisen er excl. forsendelse. Vildtpakken kan også afhentes på planteskolen ved forudbestilling. Planter til beplantning omkring bygninger, gyllebeholdere m.m. kan vi også være behjælpelige med.

Priserne er gældende indtil sommeren 2024, med forbehold for prisændringer.

Planteliste

Løvtræer:

Acer campestre - naur

Acer pseudoplatanus - ahorn

Alnus glutinosa - rødel

Amelanchier canadensis - bærmispel

Betula pendula - vortebirk

Caragana aborescens - ærtetræ

Cornus alba - hvid kornel

Cornus sanguineum - rød kornel

Crataegus monogyna - hvidtjørn

Euonymus europaeus - alm. vedbend

Fagus sylvatica - alm. bøg

Hippophaea rhamnoides - sandtorn/havtorn

Lonicera xylosteum - dunet gedeblad

Malus sargentii - paradisæble

Malus sylvestris - skovæble

Physocarpus opulifolius - fasanbusk

Prunus avium - fuglekirsebær

Prunus padus - alm. hæg

Prunus spinosa - slåen

Pyrus communis - vild pære

Quercus robur - Stilkeg

Ribes alpinum - fjeldribs

Rosa canina - hunderose

Rosa carolina - karolinarose

Rosa multiflora - japansk klatrerose

Rosa pimpinellifolia - klitrose

Rosa rubiginosa - æblerose

Salix cineria - gråpil

Sambucus racemosa - druehyld

Sorbus mougeottii - sejlerøn/bornholmsk røn

Symphoricarpus albus - hvid snebær

Syringa vulgaris - alm. syren

Tilia cordata - småbladet lind (til bierne)

Viburnum opulus - alm. kvalkved

Nåletræer:

Picea abies - rødgran

Picea glauca - hvidgran

Picea sitchensis - sitkagran

Pinus contorta - klitfyr

Pinus mugo - bjergfyr

Pinus mugo var. rostrata - enstammet bjergfyr

Pinus nigra austriaca - østrigsk fyr

Pinus sylvestris - skovfyr​

Akkerup Planter  //  præstevænget 2, 5683 Haarby   //  CVR: 18183234